Flera som har börjat jobba på do-be consulting säger: "Jag har aldrig jobbat med så många kunniga och omtänksamma personer tidigare".

Tillsammans skapar vi en miljö som är prestigelös, transparent och entreprenöriell. Alla får om de vill vara med att påverka och bygga detta företag vidare.

Varje konsult har jämfört med branschen i övrigt en mycket utvecklad roll där de skall kunna hantera inte bara de mest utmanande uppdragen, utan även andra skiftande roller inom exempelvis kommunikation, marknadsföring, utveckling av koncept och metoder, föreläsare och mycket mer. Alla bidrar till att göra detta företag till den nya generationens managementkonsultbyrå.

Vad vi menar med den nya generationens managementkonsulter

Vårt företag jobbar utifrån en verksamhetsnära modell – där vi använder vår samlade erfarenhet. Vi jobbar i första hand med våra kunder, inte för dem. Vi heter do-be consulting – vårt arbete leder till förbättringar (do) som ger bestående värde (be).

Vår modell består främst av följande delar:

Vi använder kundens resurser på bästa sätt och får dem att växa. Vårt förhållningssätt är att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, vi blandar coachning och stöd med handfast styrning och struktur.

Vi jobbar inte med några på förhand definierade modeller eller angreppssätt. Vi menar att ingen lösning blir bättre än den definition av problemet en lösning skall byggas på. Så vi måste börja i rätt ände.

Vi är prestigelösa. De team vi skapar tillsammans med kunden blir därför mycket dedikerade den uppgift de är satta att lösa.

Vi är små, starka och flexibla. Vi har byggt ett företag där beslutsvägar, erfarenhet och kunskap färdas mycket fort och rätt. Kunden möter inte en komplex struktur.

Vi har skapat en arbetsplats där alla upplever en bra livsbalans - intressanta och utmamande uppdrag varvas med att livspusslet ska gå ihop. Vid mätningar kring ledarskap, trivsel, delaktighet, motivation, automati o.d. så ligger vi och strävar vi alltid att ligga över bransch snittet.

Vi strävar efter allas livsbalans

 

Att arbeta som managementkonsult kan många gånger vara prövande. Högt arbetstempo och snabba beslut tillhör vardagen. Vi tar oss an utmanande uppgifter och arbetstider kan bli både ojämna och skiftande till sin karaktär. Det är viktigt för oss på do-be consulting att vi över tiden upplever och känner att vi har en bra livsbalans. Vi tycker att det är viktigt att balansera arbete med privatliv. För mycket av det förra skapar instabilitet och kan få konsekvenser på olika plan. Målet för alla är att skapa balans, då detta skapar en positiv utveckling för alla parter.   

Från vår horisont som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att anställda ska få en så bra livsbalans som möjligt. Vi lägger exempelvis endast i undantagsfall interna möten utanför normal arbetstid och vi tar stor hänsyn till konsultens livssituation när vi bemannar uppdrag. Konsulten har stor frihet att tillsammans med kunden bestämma vilka tider de skall vara fysiskt närvarande, vi strävar efter att odla ett öppet arbetsklimat och konsulter får vara delaktiga i att påverka företagets utveckling. Vi är flexibla när det kommer till att jobba hemifrån.

Vår arbetsmodell möjliggör att vi kan anta och hantera stora utmaningar hos kunden och ändå över tiden ha balans i våra liv. Det är utvecklande och ger en bra energi och närvaro vilket kommer våra kunder till gagn och uppskattas och värdesätts av våra konsulter.

Våra värderingar är mer än ord

Vi lever efter dem varje dag

KOMPETENS – Vi håller en hög nivå på allt vi gör, vi är kunniga och erfarna. Vi är socialt kompetenta och hjälpsamma, självsäkra och handlingskraftiga. Vi levererar mervärde till våra kunder, och när vi inte har alla svaren hittar vi den bästa lösningen med hjälp av vårt nätverk.
RESPEKT – Vi respekterar och värdesätter varje person. Vi lyssnar, har integritet och behandlar andra som vi själva vill bli bemötta. Vi förtjänar våra kunders och kollegors förtroende genom öppenhet, ärlighet och samarbetsförmåga. Vi värderar ömsesidig respekt.
AMBITION – Vi strävar efter att utvecklas, att aldrig stagnera och alltid se framåt. Vår ambition är vår drivkraft och det som gör att vi alltid vill leverera bästa resultat. Vår entreprenörsanda innebär att sträva efter att växa som människor och som organisation.
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor