Vilka vi är

Samarbetspartners

Connect

Är du vår nya samarbetspartner?

Är du egenföretagare och managementkonsult – men saknar stimulerande och kompetenta kollegor att utbyta erfarenheter med? Eller är du idag erfaren konsult på ett större managementkonsultbolag och vill prova att ta karriären vidare i egen verksamhet?

Genom ett samarbetsavtal med oss har du möjlighet att dra nytta av de fördelar de innebär att vara en del i vårt bolag och arbeta med kompetenta och erfarna konsulter – samtidigt som du behåller din frihet och har möjlighet att själv påverka vilka uppdrag du får och vilken beläggning du önskar från tid till annan.

Vår samarbetsmodell inspirerar till delaktighet – i utvecklings- och säljarbete, kompetensutveckling och ökad kvalitet i uppdrag.

Vad vi erbjuder dig som samarbetspartner (i urval):

 • Aktivt säljstöd och administration inför och i uppdrag
 • "Kolleger" som alltid finns där för erfarenhetsutbyte
 • Mötesrum på centralt belägna kontor i Malmö eller Stockholm
 • Möjlighet att regelbundet delta i interna utbildnings- och kunskapsutvecklingsaktiviteter.
 • Profilmaterial
 • Tillgång till ramavtal med ett antal högintressanta kunder 
 • Presentation på hemsida och marknadsföring i do-be consultings sociala kanaler

Detta och mer ingår i vårt upplägg utan kostnad. Intäkterna från vår sida kommer av de uppdrag vi kan skapa och utveckla tillsammans.

Om samarbetet fungerat väl och enligt förväntan över tid finns på sikt möjlighet till delägarskap för samarbetspartner genom förvärv av aktier i do-be consulting AB.

Vår förväntan på dig som samarbetspartner:

 • Att du delar vår värdegrund och agerar i enlighet med våra policies- i och kring uppdrag. Läs mer här på vår hemsida.
 • Att du aktivt arbetar enligt de riktlinjer vi har i vårt kvalitetsledningssystem och uppförandekod
 • Att du engagerar dig i säljaktiviteter samt konceptutveckling för våra tjänster.
 • Att du har ett prestigelöst förhållningssätt och delar med dig av ditt nätverk och kompetens till övriga medarbetare och samarbetsparters inom bolaget.

Idag har vi drygt 20 konsulter slutna till oss som vi jobbar aktivt med.

Vi söker nya samarbetspartners

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö Vägbeskrivning info@do-be.se Se sida

Stockholm

Kungsgatan 60
111 22 Stockholm Vägbeskrivning info@do-be.se 040 - 30 36 23 Se sida

Vi ställde tre frågor till våra samarbetspartners

Cecilia Wallersköld

 Hur skulle du kort beskriva dig själv?

Jag ser mig själv som en driven, envis och nyfiken "strategisk doer" – en ledare och lagspelare som brinner för att utveckla affärer och verksamheter. Jag är "customer obsessed" och min kompetens och drivkraft kommer bäst till sin rätt när jag förstår kundens verkliga behov – vad de försöker lösa - och kan omsätta det i strategisk och operativ affärs-/ verksamhetsutveckling, erbjudandeutveckling och kundupplevelser.

För mig är det viktigt att ha en vision/målbild att sträva mot – ett tydligt "why". Varför gör vi det här, vilket mål/syfte fyller det, vilken förändring ska det åstadkomma. Och sedan fundera ut HUR vi ska ta oss dit. Och laget är starkare än jaget - det ska vara kul, utvecklande och utmanande att gå till jobbet, det blir det tillsammans med andra.


Vad tycker du om do-be consulting som företag?

do-be consulting upplever jag som ett litet managementkonsultbolag, men med det större bolagets förmåga. Det finns en grundsyn och grundläggande värderingar som ser till både konsultens och kundens bästa – det skapas bra förutsättningar för båda parterna då uppdrag bemannas med rätt konsulter och kompetens som matchar kundens behov. Kvalitetstänket är genomgående – från internt strukturkapital och kompetensdelning till utförd leverans och resultat hos kund. Det finns alltid någon som kan stötta upp med det jag själv inte kan och som gärna delar med sig.

Om du skulle rekommendera andra att börja samarbeta med do-be consulting, vad skulle du lyfta fram då?

En professionell men välkomnande atmosfär med ruskigt kompetenta och erfarna konsulter. Möjligheten att verka som sin egen men samtidigt vara en del av ett större kontext. Tex. samverka vid införsäljning och genomförande av olika typer av uppdrag. Tillgång till kompetens jag själv inte besitter eller bara ett bollplank när man behöver ventilera tankar. Möjligheten till social samvaro, ett kontor i stan där jag kan låna ett skrivbord. Och en attraktiv ersättningsmodell som skapar win-win för båda parter.

Jan Zetterberg

Hur skulle du kort beskriva dig själv? 

Jag är en engagerad, aktiv och relativt påtaglig person. Gillar att kommunicera med människor men helst utifrån kunskap, insikter och vad jag uppfattar som fakta. Det stimulerar mig att träffa och interagera med människor i olika miljöer, med olika bakgrund och olika förutsättningar – för mig känns det som en ”mind expander” som ständigt öppnar för nya perspektiv på tillvaron.  

Jag har rest och jobbat väldigt mycket i olika länder och inom olika områden, min slutsats är att det är viktigt att förstå samband mellan, vad som driver organisationer, mål, marknad, affärsförutsättningar och speciellt att förstå personerna i den och vad som driver dem som individer. I fall av mitt egna arbete oavsett om det handlar om att ta fram strategi, sälja eller köpa något, genomföra förändringar, leda så anser jag att nästan allt kommer ned på hur individer uppfattat mål/guidlines och hur styrning & uppföljning fungerar. Genom att förstå det kan man oftast se varför saker är som de är och anpassa sig själv för att genom det och dem nå det man strävar efter. Jag betraktar mig själv som erfaren och stark inom det området.

Vad tycker du om do-be consulting som företag?

Organisationen består av motiverade individer som vill göra skillnad genom att nå resultat. do-be consulting är en organisation som ger stor frihet och svårslagna möjligheter. Detta utifrån en välfungerande struktur med både tydliga mål och värderingar och en intressant och framåtriktande inriktning utifrån sin unika kundbas.   

Om du skulle rekommendera andra   att börja samarbeta med do-be consulting, vad skulle du lyfta fram då? 

Do be har genom åren både byggt upp ett stort nätverk som man genom hög attention och god kommunikation underhåller väl. Mängden av olika projekt fortsätter att utöka bredden.

do-be consulting är ett företag som erbjuder både möjligheten att deltaga i eller driva intressanta projekt och access till väldigt olika branscher/organisationer. Att vara en samarbetspartner erbjuder dessutom väldigt goda möjligheten att både styra sin arbetstid och sina inkomster, något som jag själv verkligen uppskattar. 

 

Jobbar du redan på do-be consulting?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@do-be.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor