Vilka vi är

Anställda

Connect

Hos oss jobbar en skara riktigt vassa och kunniga konsulter, med olika bakgrunder och inriktningar. En del har en stark förmåga att utveckla strategier och rådgöra med ledningsgrupper, andra är bäst på att genomföra strategier och jobba nära kundens kund – några kan röra sig mellan både strategi och genomförande. Vissa har arbetat som ledare med stort personalansvar, andra har haft olika expertroller. Några har aldrig jobbat som konsult tidigare, en del har främst varit konsult i sin karriär.

Vår styrka är att vi kan samverka så många erfarenheter och förmågor med varandra. Genom att vi som grupp kan förena lång erfarenhet från managementkonsultbranschen med lång erfarenhet från olika linjebefattningar i andra branscher – i privat och offentlig sektor – kan våra kunder bäst få det de förväntar sig av en extern konsult. Vad som passar deras verksamhet.

Vi värdesätter ordning och reda. Vi har byggt detta företag från grunden med allt från värdegrundsbeskrivning och uppförandekoder till kvalitetsledningssystem och sökbar kunskapsdatabas. Alla anställda har en befattningsbeskrivning och målbeskrivningar som vi följer upp och anpassar två gånger om året. Varje månad har vi både personalmöte och kunskapsutveckling tillsammans med våra samarbetspartners. Vissa konsulter driver taktiska roller under VD, samtliga driver utvalda kunskapsområden och inspirerar övriga i dessa.

Främst är detta en kreativ, transparent, glad och utvecklande miljö. Här går det fort och den som vill och kan får möjlighet att påverka företagets utveckling. Vi måste ha förmågan att tänka nytt, vara disruptiva och ligga i framkant med utvecklingen. Vi är entreprenörer som hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina verksamheter på ett hållbart vis.

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö Vägbeskrivning info@do-be.se Se sida

Stockholm

Kungsgatan 60
111 22 Stockholm Vägbeskrivning info@do-be.se 040 - 30 36 23 Se sida

Våra värdeord

Respekt
Vi respekterar och värdesätter varje person. Vi lyssnar, har integritet och behandlar andra som vi själva vill bli bemötta. Vi förtjänar våra kunders och kollegors förtroende genom öppenhet, ärlighet och samarbetsförmåga. Vi värderar ömsesidig respekt.
Ambition
Vi strävar efter att utvecklas, att aldrig stagnera och alltid se framåt. Vår ambition är vår drivkraft och det som gör att vi alltid vill leverera bästa resultat. Vår entreprenörsanda innebär att sträva efter att växa som människor och som organisation.
Kompetens
Vi håller en hög nivå på allt vi gör, vi är kunniga och erfarna. Vi är socialt kompetenta och hjälpsamma, självsäkra och handlingskraftiga. Vi levererar mervärde till våra kunder, och när vi inte har alla svaren hittar vi den bästa lösningen med hjälp av vårt nätverk.

Vad vi menar med den nya generationens managementkonsulter

Vårt företag jobbar utifrån en verksamhetsnära modell – där vi använder vår samlade erfarenhet. Vi jobbar i första hand med våra kunder, inte för dem. Vi heter do-be consulting – vårt arbete leder till förbättringar (do) som ger bestående värde (be).

Vår modell består främst av följande delar:

Vi använder kundens resurser på bästa sätt och får dem att växa. Vårt förhållningssätt är att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, vi blandar coachning och stöd med handfast styrning och struktur.

Vi jobbar inte med några på förhand definierade modeller eller angreppssätt. Vi menar att ingen lösning blir bättre än den definition av problemet en lösning skall byggas på. Så vi måste börja i rätt ände.

Vi är prestigelösa. De team vi skapar tillsammans med kunden blir därför mycket dedikerade den uppgift de är satta att lösa.

Vi är små, starka och flexibla. Vi har byggt ett företag där beslutsvägar, erfarenhet och kunskap färdas mycket fort och rätt. Kunden möter inte en komplex struktur.

Vi har skapat en arbetsplats där alla upplever en bra livsbalans - intressanta och utmamande uppdrag varvas med att livspusslet ska gå ihop. Vid mätningar kring ledarskap, trivsel, delaktighet, motivation, automati o.d. så ligger vi och strävar vi alltid att ligga över bransch snittet.

Vi strävar efter allas livsbalans

 

Att arbeta som managementkonsult kan många gånger vara prövande. Högt arbetstempo och snabba beslut tillhör vardagen. Vi tar oss an utmanande uppgifter och arbetstider kan bli både ojämna och skiftande till sin karaktär. Det är viktigt för oss på do-be consulting att vi över tiden upplever och känner att vi har en bra livsbalans. Vi tycker att det är viktigt att balansera arbete med privatliv. För mycket av det förra skapar instabilitet och kan få konsekvenser på olika plan. Målet för alla är att skapa balans, då detta skapar en positiv utveckling för alla parter.   

Från vår horisont som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att anställda ska få en så bra livsbalans som möjligt. Vi lägger exempelvis endast i undantagsfall interna möten utanför normal arbetstid och vi tar stor hänsyn till konsultens livssituation när vi bemannar uppdrag. Konsulten har stor frihet att tillsammans med kunden bestämma vilka tider de skall vara fysiskt närvarande, vi strävar efter att odla ett öppet arbetsklimat och konsulter får vara delaktiga i att påverka företagets utveckling. Vi är flexibla när det kommer till att jobba hemifrån.

Vår arbetsmodell möjliggör att vi kan anta och hantera stora utmaningar hos kunden och ändå över tiden ha balans i våra liv. Det är utvecklande och ger en bra energi och närvaro vilket kommer våra kunder till gagn och uppskattas och värdesätts av våra konsulter.

Vi har ställt några frågor till våra kolleger

Magnus svarar på några frågor om do-be consulting

Hur skulle du kort beskriva dig själv som person?

Jag är en glad och lösningsorienterad kille. Drivs och gillar klart att förstå saker. Utan att förstå ett tydligt ”varför” kring problem, utmaningar och lösningar så trivs jag inte. När jag förstått varför något är som det är eller ska genomföras på ett visst sätt så tycker jag om att strukturera upp en lösning utifrån när, vem och hur. 

Vad tycker du om do-be consulting som arbetsgivare och företag?

do-be consulting är ett sant entreprenörskaps bolag inom en väldigt traditionell bransch. Man vågar testa nya saker, koncept och sätt att jobba för att nå de mål vi att upp. Det finns alltid en öppenhet för nya idéer både från ledning och från oss som jobbar på bolaget.  

 

Om du skulle rekommendera andra att börja jobba på do-be consulting, vad skulle du lyfta fram då?

Främst tre saker. 1) Roliga uppdrag. Vi har fantastiska kunder som vi arbetar tillsammans med och får ofta spännande och komplexa uppgifter att lösa tillsammans med dem 2) Balansen mellan jobb och fritid. Som konsult på do-be consulting så arbetar du väldigt nära dina kunder. Tillsammans med kunden kommer ni överens hur ni ska arbeta tillsammans vilket ger dig som konsult mycket att säga till om i hur du planerar ditt liv 3) Kollegorna. Jag har grymma kollegor! Roliga, smarta och drivna!

 

Gabriella svarar på några frågor om do-be consulting

Hur skulle du kort beskriva dig själv som person?

Nyfiken och vetgirig inför de utmaningar som mina kunder står inför, bra på att snabbt sätta min in i kundens syfte, mål, utmaningar och förutsättningar oavsett bransch. Arbetat i över 20 år i internt eller externt rådgivande och ledande roller.

 Vad tycker du om do-be consulting som arbetsgivare och företag?

Genom do-be consulting har jag fått förtroendet att samarbeta med ambitiösa ledare kring affärs- och verksamhets-utveckling inom transport, kommun, statliga verk, apotek, bank och inköp/ upphandling/ avtal. På do-be consulting har jag trevliga och drivna kollegor och ett nätverk av underkonsulter att samarbeta med kring uppdragen.  

Om du skulle rekommendera andra att börja jobba på do-be consulting, vad skulle du lyfta fram då?

I detta mindre företag förväntas alla konsulter ta ett stort ansvar kring leveranser och för sin egen utveckling. För att kunna göra detta finns en stor frihet i yrkesrollen för konsulterna och ett väl uppbyggt strukturkapital av kunskap kring lösningar som är till gagn för våra kunder.

Oskar svarar på några frågor om do-be consulting

Hur skulle du kort beskriva dig själv som person?

En driven, ambitiös och lösningsorienterad person som är oerhört nyfiken på att lära sig nya saker, kunskaper, områden och branscher. Till detta kommer en positiv attityd med fokus på att vara den förändring jag själv vill se, något jag försöker använda i mina uppdrag och åtaganden. Det finns även en förkärlek till att mäta och följa upp allt mellan himmel och jord, vilket det har förts livliga diskussioner om på kontoret. 

Vad tycker du om do-be consulting som arbetsgivare och företag?

Som den enda personen under 35 år (även 30) så är det som att ständigt ha 6 mentorer runt omkring en som man kan vända sig till. Med det till antalet få anställda, finns det även stora möjligheter att ta egna initiativ samt generera förslag och idéer som kan driva do-be consulting framåt. Något som utmärker do-be consulting är de ramavtal man har vunnit trots att man kan betraktas som en liten spelare jämfört med de stora konsultbolagen. Vilket egentligen belyser motsatsen och visar på att kompetensen och kapaciteten inom företaget är väldigt hög. Att vi dessutom har etablerat ett brett nätverk med samarbetspartners som genomgår en snarlik rekryteringsprocess som anställda, säkerställer att det finns en hög kompetens i do-be consultings varumärke.  

Om du skulle rekommendera andra att börja jobba på do-be consulting, vad skulle du lyfta fram då?

do-be consulting strävar åt att alla konsulter ska ha livsbalans och idén samt logiken bakom livsbalans är väldigt intressant och tankeväckande, den får ni ta del av om ni blir en av oss. Livsbalans går ut på att anställda ska ha en balans mellan arbetsliv, fritid och egen tid. Samtidigt skulle jag lyfta fram att vi arbetar mot flera olika branscher och kan erbjuda ett brett spektrum av uppdrag för dem som gillar att arbeta i flera branscher.

Jobbar du redan på do-be consulting?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@do-be.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor