Anna Pankko

Anna Pankko

Senior managementkonsult/Partner – Anställda

 

Anna har erfarenhet från företag och
organisationer såsom: Malmö Stad, Linköpings kommun, VA Syd, Resurs Bank,
Lantmännen, Motivationshuset, Bring och Handelsbanken. Hon har god erfarenhet
av projektledning, organisationsutveckling, analys och förändringsarbete ur
olika perspektiv. Anna har fördjupad kunskap inom kvantitativa och kvalitativa
nulägesanalyser och kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar och
kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och
kravställning.

Anna har särskilt intresse för projektledning, motivations- och HR perspektiv på organisationsförändring, implementering av kund- och medborgarorienterade processer och god kunskap kring utmaningar inom kommunal verksamhet.

anna.pankko@do-be.se

+4608541126

Jobba med mig

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor